English version

‡ Teisiniai duomenys

Lietuva internete
Lithuania On-line
- kūrinio ir paslaugos pavadinimas
- pavadinimas anglų kalba
LI
LOL
- pavadinimo santrumpa
- angliška santrumpa
Online.lt
On.lt
- interneto valda, tėvonija, vardas (domain name)
- sutrumpintas vardas (atsarginis sinonimas)
‡- paslaugos ženklas (paveiksliukas)
Vladas Palubinskas
Daugirdas Palubinskas
- autorius, visų turtinių ir neturtinių teisių turėtojas
- autoriaus teisių paveldėtojas
Autoriaus antspaudas
PGP viešojo rakto ID
- 9739 04BB 3CC7 5868 59F3 6654 A47D 3CD1 964C 7E38
- 0xA47D3CD1964C7E38
415894- Mokesčių inspekcijos pažyma apie veiklos sritį
20000218-1/1
1.10 klasė
5.8 klasė
6.9 klasė
- kūrinio registracijos numeris Autorinių teisių agentūroje
- duomenų bazė
- paieškos sistema
- naujienų leidinys
2001-04-05
Nr.04
- Heraldikos komisijos ir Teisingumo ministerijos leidimas
  vartoti oficialų valstybės pavadinimą paslaugos ženkle
42954
4 klasė
- paslaugos ženklo registracijos numeris Patentų biure
- pagal tarptautinę prekių ir paslaugų Nicos kvalifikaciją
ISSN 1392-9127- leidinio registracijos numeris tarptautiniame ISSN centre
217.147.40.110- žinyno adresas internete
  ‡ "Lietuva internete", 1995 - 2024 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata