English version

‡ Teisiniai duomenys

Lietuva internete
Lithuania On-line
- kūrinio ir paslaugos pavadinimas
- pavadinimas anglų kalba
LI
LOL
- pavadinimo santrumpa
- angliška santrumpa
Online.lt
On.lt
- interneto valda, tėvonija, vardas (domain name)
- sutrumpintas vardas (atsarginis sinonimas)
‡- grafinis paslaugos ženklas
Vladas Palubinskas
Daugirdas Palubinskas
- autorius, visų turtinių ir neturtinių teisių turėtojas
- autoriaus teisių paveldėtojas
Autoriaus antspaudas
PGP viešojo rakto ID
- 6272 22BA 9BA8 DAD5 5AEA 5C24 57B4 E389 047E FBF5
- 57B4E389047EFBF5
20000218-1/1
1.10 klasė
5.8 klasė
6.9 klasė
- kūrinio registracijos numeris Autorinių teisių agentūroje
- duomenų bazė
- paieškos sistema
- naujienų leidinys
2001-04-05
Nr.04
- Heraldikos komisijos ir Teisingumo ministerijos leidimas
  vartoti oficialų valstybės pavadinimą paslaugos ženkle
42954
4 klasė
- paslaugos ženklo registracijos numeris Patentų biure
- pagal tarptautinę prekių ir paslaugų Nicos kvalifikaciją
ISSN 1392-9127- leidinio registracijos numeris tarptautiniame ISSN centre
217.147.40.103- žinyno adresas internete
  ‡ "Lietuva internete", 1995 - 2020 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata