‡ Autorinės teisės

Lietuva internete: Online.lt užgrobimas, dokumentai, argumentai, kiti piratavimo pavyzdžiai

Nuosavybės samprata

Ateina daugybė laiškų, kuriuose Online.lt lankytojai greta gerų palaikymo žodžių dažnai klausia, kuo galėtų padėti. Gal pasirodys netikėta, bet didžiausia problema, netgi nelaimės priežastis yra paplitęs nepasitikėjimas, savo teisių nepakankamas išmanymas, neretai net juristų tarpe. Didžiausia parama būtų vieningas pasiryžimas ginti kiekvienam savo teises. Svarbu, kad ne tik autorinių teisių įstatymuose, bet ir teisinėje praktikoje įsivyrautų pagarba asmeniui (jis "Litneto" taisyklėse priskirtas prie nusikaltėlių), jo nuosavybei į savo kūrinį ("Litnetas" skaitosi tik su internet ryšio operatoriais). Pirmiausia derėtų pripažinti tris svarbius principus:

Pirma, kiekvienas žmogus yra savo veiklos vaisių savininkas savaime, be jokių atsiprašinėjimų, pasiteisinimo popierėlių. Teisintis turi kūrinio naudotojas, įrodinėjimo našta gula jam. Jeigu kas nors panaudojo kūrinį neatsiklausęs, be sutarties su autoriumi, be jo sutikimo - tai jau yra autorinių teisių pažeidimas, užtraukiantis atsakomybę atlyginti turtinę žalą, trigubo dydžio baudą ir 5000 - 25000 litų moralinę skriaudą. O svetimo kūrinio panaudojimas savo vardu (plagiatas) užtraukia ne tik civilinę, bet ir baudžiamąją atsakomybę.
 
Antra, kūrinio pavadinimas (jeigu toks yra, paties autoriaus aiškiai išreikštas) neatsiejamas nuo jo turinio. "Litnetas" negali savintis, pardavinėti, priskirti tėvonijos vardų (domain name) internet ryšio operatorių nuosavybėn be autoriaus sutikimo. "Litnetas" gali atsisakyti registruoti autoriui tevonijos vardą tik tuo atveju, kai jis jau užimtas ir yra realiai veikiantis. DNS .lt priežiūros monopolį "Litnetui" reikia panaikinti (už pernelyg šiurkščius autorinių teisių pažeidimus ir Lietuvos įvaizdžio internete gadinimą) ir perduoti tokiai tarnybai, kuri pasiūlys geriausias registravimo procedūrų taisykles (tiksliausias, aiškiausias, pigiausias).
 
Trečia, žodinė sutartis turi tokią pat teisinę galią, kaip ir rašytinė, tik kilus ginčui būna sunkiau įrodyti, bet tai jokiu būdu nereiškia, kad žodinė sutartis niekinė, neteisni ar neprivaloma. Amerikoj dauguma sutarčių sudaroma žodžiu. Deja, dėl sovietinio palikimo pas mus dar gajus menkavertiškumas, pasirengimas teisintis kiekviena proga, nesaugumo jausmas be kokio nors popieriaus. Trūksta orumo (savigarbos), iš čia ir pagarbos svetimui, nuosavybei.
 
Vladas Palubinskas
Autorių teisių apsauga Lietuvoje

Lietuva internete: Online.lt užgrobimas, dokumentai, argumentai, kiti piratavimo pavyzdžiai

‡ LI teisinė padėtis, registracija Pastabos Reklama Prenumerata