‡ Redaktoriaus laiškai

Lietuva internete: Online.lt užgrobimas, dokumentai, argumentai, kiti piratavimo pavyzdžiai

II.3 Litnet.lt valdybos pirmininkui

To: Laimutis Telksnys
Cc: Daiva Tamulionienė
From: Vladas Palubinskas
Subject: Online.lt likimas
Date: Thu, 3 Feb 2000 04:40:55 +0200
 
Nebegaliu padaryti pakeitimų, įnešti 8 šios dienos naujienų, nes UAB "Delfi" jau uždarė man ftp priėjimą į savo žinyną - jo autoriui, savininkui! Be jokių skolų ir priekaištų, be teisinio ir moralinio pagrindo, be derybų ir išankstinio perspėjimo.
 
Bet aš labiau stebiuosi jūsų samprotavimais (ne, tai ne samprotavimai - kažkokie nesveiki išvedžiojimai). Kokias ten nuosavybės teises stengiatės įbrukti vagims be autoriaus sutikimo? Nepaisant jūsų pastangų, jie juk kūrinį vis tiek naikina - savininkas taip elgtųsi? Nuosavybė aiškiai išguldyta pačiame žinyne - jeigu ten būtų neteisybė, argi jie laikytų tai savo kompiuteryje?
 
Atrodo, jūs įsivaizduojat, kad tai mano asmeninė problema. Ne, aš neprapulsiu, iš Online.lt aš turto nesusikroviau, jis apskritai visada buvo nekomercinis projektas - iš principo, dėl išsamumo, nešališkumo. Jūs padarėt žalą ir užsitraukėt gėdą prieš beveik visus šalies ir užsienio internautus, kurie tik užsuka į Lietuvą. Sunaikinti vienintelį rimtą žinyną be jokios priežasties! Ir dar pasityčioti iš visų internautų, apgaule ir prievarta nukreipiant juos vietoj žinyno į pigų bulvarinį - reklaminį portalą tuo pačiu Online.lt vardu!
 
Siūlot paduoti į teismą "Delfi". Ne, jei šįryt neperjungsit Online.lt į mano pasirinktą IP adresą, paduosiu į teismą jus - jų veiksmai tėra padarinys jūsų parsidavėliškų, nusikalstamų, antikonstitucinių veiksmų, trypiančių autorines teises. Jokie įstatymai nesuteikė jums tokių įgaliojimų. Teisiantis, apskritai, be žalos atlyginimo reiktų atimti iš jūsų DNS registravimo teises. Ligšiol negaliu atsipeikėti, sunku patikėti, kad plėšikavimą organizuoja ir įmantriais išvedžiojimais teisina tautos išminties žiedas, akademinio tinklo vadovybė.
 
Vladas Palubinskas

II.3 Online.lt pirmajam lankytojui, kuriam per klaidą pavyko susisiekti

To: Mindaugas Rumša
From: Vladas Palubinskas
Subject: Re: Alarm
Date: Thu, 3 Feb 2000 21:03:25 +0200
 
> Vėlgi informuoju, kad ONLINE.LT
> užgrobtas Hackerių
> tik šį kartą kur kas rimčiau
>
> Delphi.lt pasileidžia vietoj online.lt
 
Taip, šįkart rimčiau, tiksliau visai nerimtai, ten jau reikia siųsti policiją su psichiatrine. Keisčiausia, kad tuos chamiškus kliedesius skatina pats Litnetas. Labai atsiprašau, jaučiuosi kaltas ir prieš jus. Atstatyti turėčiau trečiadieny.
 
O "Lietuvą internete" kol kas perkėliau i atsarginį (sinoniminį, sutrumpintą) adresą on.lt. Bet šitu pašto adresu man dabar geriau nerašyti, jūsų laišką gavau per klaidą - jie man pašto nepraleidžia, patys skaito...
 
Vladas
Kompiuterinių programų registras Skaitmeninė Lietuva - CD 2001

Lietuva internete: Online.lt užgrobimas, dokumentai, argumentai, kiti piratavimo pavyzdžiai

‡ LI teisinė padėtis, registracija Pastabos Reklama Prenumerata