‡ Redaktoriaus laiškai

Lietuva internete: Online.lt užgrobimas, dokumentai, argumentai, kiti piratavimo pavyzdžiai

III.24 Litnet.lt teisininkui

To: Vladislavui Papu
Cc: Domreg.lt
From: Vladas Palubinskas
Subject: Re: tesininko atsakymas
Date: Fri, 24 Mar 2000 08:09:08 +0200
 
> Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas Nr.VIII-1185. Šiame teisės
> akte apibrėžta sąvoka "kūrinys". Tai - "originalus kūrybinės veiklos
> rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės
> vertės, išraiškos būdo ar formos" (įstatymo 2 str. 17 d.).
 
Sąvokos čia labai bendros, įstatymo leidėjas šiais žodžiais pasistengė aprėpti visas autorių veiklos sritis. Sakinio pabaiga "...nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos" nepalieka dėl to jokių abejonių. Norint įsitikinti, nereikėjo lįsti giliau - įstatymo taikymo sritį apibrėžia pats pirmas jo straipsnis: "Šis įstatymas nustato: [tarp kitų] 3) specialiąsias (sui generis) duomenų bazių teisinės apsaugos nuostatas". Dar patikslina 3 str. 2 d., o duomenų bazės sąvoką apibūdina 2 str. 6 d.
 
> Akivaizdu, kad domeno pavadinimas nėra kūrinys, tuo tarpu Jūsų
> minėtas P.Cvirkos romano pavadinimas yra kūrinio (!) dalis, todėl
> sudaro saugotinų autoriaus teisių objektą.
 
Iš kur tokia išvada? Kodėl supriešinote pavadinimus? Kur loginė grandinė iki "akivazdu"? Akivaizdu tai, kad įstatymas visų formų kūriniams teikia vienodas sąlygas.
 
O gal ir jus M.Buožis įtikino, kad Online.lt yra ne internetinis vardas, o internetinis adresas - grynai techninis dalykas, todėl negalintis būti kūrinio pavadinimu ir autoriaus teisių dalyku? Netiesa, interneto serverių adresai yra skaitmeniniai, sudaryti iš keturių skaitmenų grupių, atskirtų taškais, kiekvienoje grupėje iki 255 - taip reikalauja Internet Protocol (IP). Įsitikinimui surinkit dabartinį Lithuania Online adresą http://212.59.2.76/ - jums atsivers mano žinynas. Be jokio On.lt nei Online.lt - techniškai interneto vardai visai nereikalingi!
 
Techniškai netgi trukdo. Įsitikinimui surinkit http://www.on.lt/ ir, spasdamas "Enter", atidžiai stebėkit savo naršyklės palangę (status bar) - jūsų kompiuteris pirmiausia kreipsis ne į mano žinyną (kaip ankstesniu atveju, įrašius patį adresą), o į DNS (Domain Name Service) - interneto vardų tarnybą Domreg.lt, tiksliau į vardų serverį, kuriame yra adresų bazė. Tik sužinojęs tenai On.lt adresą 212.59.2.76, kreipsis jau į patį mano žinyno serverį - tai irgi matysit užrašyta palangėje jungimosi metu.
 
Tokį dvigubą kelią kompensuoja patogumas: 1) prasmingą vardą, reiškiantį turinio pavadinimą, yra lengviau įsiminti ir patogiau vartoti ne mašinų, o gyvoje žmonių kalboje ir raštuose; 2) vardas yra pastovus, nesikeičia keičiantis adresui, lankytojai to nepastebi, dažniausiai patį vardą ir vadina adresu. Šiek tiek panašiai kartais panaudojami telefono numeriai, pvz. Ritos pica 8-800-BADAS.
 
> Be to, fizinis asmuo, sukūręs kūrinį ir norėdamas vadintis jo
> autoriumi, turi "įprastu būdu" nurodyti savo vardą kūrinyje
> (įstatymo 6 str.). Šios sąlygos Jūsų atveju lieka neįvykdytos,
 
Kodėl? Mano vardas ir pavardė visada buvo įrašyta pačioje įžangoje (viršelyje), apačioje dešinėje, įprastoje parašui vietoje.
 
> Pabrėžiame, kad galiojantys norminiai aktai nesuteikia teisės
> TLD administratoriui spręsti autorių teisių gynimo klausimų.
 
Jų ir nereikia ginti - niekas nesisavina, nereiškia pretenzijų į autorystę. Tereikia Domreg.lt duomenų bazėje nurodyti pasikeitusį Online.lt adresą - 212.59.2.76.
 
> Domeno pavadinimui apsaugoti nuo neteisėto naudojimo labiau tiktų
> remtis teisės aktais, reguliuojančiais pramoninės nuosavybės apsaugą.
> ...
> "Litnet" valdybos patvirtintose taisyklėse būtent ir pabrėžiama, kad
> pasirenkant domeno pavadinimą negalima pažeisti trečiųjų asmenų
> teisių pramoninės nuosavybės požiūriu (pvz., naudoti trečiųjų asmenų
> įregistruotą firmos vardą arba prekės (paslaugos) ženklą savo
> domenui pavadinti).
 
Nors teisinio ginčo dėl autorystės nėra ir nenusimato, bet Online.lt įregistravau Valstybiniame patentų biure (Nr. 2000 0238). Be to, Online.lt vardą dar įregistravau Autorinių teisių agentūroje (Nr. 20000218-1/1) ir tarptautinėje leidinių registratūroje Paryžiuje http://online.issn.org/ (ISSN 1392-9143). Pastarajį kaip URN (Uniform Resource Name) pripažįsta ir rekomenduoja WWW standartų taryba http://www.w3.org/.
 
> 3. Dėl "Interneto" tinklo kontrolės. TLD administratoriui nesuteikta
> teisė kontroliuoti "Interneto" tinklo vartotojų elgesį (RFC-1591).
 
Šiuo atveju to visai nereikia - kadangi nėra teisinio ginčo dėl autorystės, nereikia jokio poveikio vartotojams nei teismo sprendimo. Kaip sakiau, pakanka Domreg.lt duomenų bazėje nurodyti teisingą Online.lt adresą - tai kasdienis Domreg.lt darbas.
 
> 4. Dėl TLD administratoriaus civilinės atsakomybės. TLD
> administratorius sudaro su antro lygio domenų administratoriais
> paslaugų sutartis. Pagal jas TLD administratorius teikia užsakovams
> konkrečias atlygintinas paslaugas: registruoja domeno pavadinimą
> DNS serveryje ir užtikrina priėjimą prie jo.
 
Online.lt užsakovas ir administratorius esu aš. Prieš mano valią ir autorių teisių įstatymus, Domreg.lt priskyrė Online.lt ryšio teikėjui ir sutartyje su juo manęs net nepaminėjo. Turiu pavyzdžių, kad Domreg.lt reikalavo (ir teisingai!) iš registruojančių asmenų parodyti savininko raštišką įgaliojimą registruoti jo vardą internete. Ar Domreg.lt paprašė SK mano įgaliojimo, ar skaitė mano sąlygas?
 
Įsivaizduokit, kad jūsų mašiną ar namą už akių kas nors parduoda kitam, neturėdamas jūsų įgaliojimo. Absurdas? Niekuo ne sudėtingesnė ir Online.lt byla. Net paprastesnė, nes namą aš esu ne iš kur nors gavęs, o pats pasistatęs, nuo pamatų. Jis stovėjo matomoje vietoje, dauguma jame lankėsi, pažinojo jo savininką - nei pardavėjas, nei pirkėjas negali teisintis, kad ne pirko vogtą, o rado jį niekieno ar pasistatė pats.
 
Pagarbiai,
 
Vladas Palubinskas
 
Online.lt autorius
(8-210) 65656

Lietuva internete: Online.lt užgrobimas, dokumentai, argumentai, kiti piratavimo pavyzdžiai

‡ LI teisinė padėtis, registracija Pastabos Reklama Prenumerata