English version

‡ Paieška žinyne

Užklausa Naršymas Saitai Gudrybės

Būdingo žodžio užklausa

Dažniausia klaida – viso žodžio įrašymas į užklausos laukelį. Nepamirškime – lietuvių kalba linksniuojama! Norint rasti žodį bet kokiu jo pavidalu, reikia rašyti tik jo šaknį, be priešdėlio, be priesagos, o svarbiausia – be galūnės:

mokes – ras ir „Mokesčių inspekcija“, ir „prekės, neapmokestinamos PVM“
neapmokest – atvers tiktai „prekės, neapmokestinamos PVM“
mokest* – žvaigždutę vietoj galūnės rašyti galima, bet LI žinyne ji nebūtina

Ieškoma tikslios ištraukos – lygiai taip, kaip įrašyta užklausos laukelyje. Todėl kelių žodžių citatos nereikia išskirti kabutėmis ar skliausteliais, apskritai „Lietuva internete“ paieška labai išranki, nereikia jokių skyrybos ženklų, paprastai užtenka vieno žodžio:

pakeleivių pervežim – atvers nuorodą į pakeleivių pervežimo paslaugą
pervežim pakeleiv – neras nieko, nes nėra tokios citatos
pervežim – atvers ir pakeleivių paslaugą, ir nuorodas į pervežimų įmones
keleiv – ir pakeleivių paslaugą, ir keleivinio transporto bei turizmo įmones

Ieškoma ir adrese – ypač tai patogu, kai URL žinomas, o rūpi tik rasti, kurioje LI žinyno vietoje jis įregistruotas. Arba kai pavadinimas perdaug bendras:

manotv – http://www.manotv.lt/ televizijos programų mazgas „Mano TV“
gyvenimas.ot.lt – yra toks geras laikraštis vardu „Gyvenimas“
gamta.lt – Aplinkos ministerija. Kas nėra aplinka? Kas ne gamta?

Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos – nesvarbu kokia įrašius, atrinks žodžius ir su didžiąja, ir su mažąja raide. Tiesa, išskyrus savitas lietuviškas raides, todėl pavadinimo klausti reiktų tiksliai, pradedant Ą, Š, Ž ir panašiai.

Žvalgymas dalykų ir vardų rodyklėse

Yra dvi atskiros dalys – 1) tiesioginės paslaugos internete ir 2) įmonių, įstaigų, organizacijų ir asmeninės interneto buveinės. Abi dalys suskirstytos pagal temas savaip, nepriklausomai viena nuo kitos. Buveinių teminėse grupėse įmonės surašytos pagal abėcėlę, o paslaugų dalyje nuorodos sudėtos nepriklausomai nuo tų paslaugų tiekėjų. Taigi neverta naršyti įmonių katalogų, ieškant, ką jos siūlo internete – viską rasite pirmojoje dalyje, išdėstyta pagal paslaugų pobūdį.

Registras sudarytas kaip interneto „geltonieji puslapiai“ (index of websites).
Paslaugų dalyje atrinktos pačios paslaugos tiesiai internetu (online services).
Buveinių rodyklė nuveda į jų viršelį, o dalykinė – tiesiai į paslaugos tinklapį.
Paslaugų rodyklė – tai nauda ir glaustumas, o registras – adresų išsamumas.

Viskas pasiekiama vienu žingsniu. Elektroninio žinyno sandara itin paprasta, nėra daugelio skirtingų lygių, sudėtingų atsišakojimų, tarpinių praėjimų. Kiekvieno lapo viršuje yra nuoroda į anglišką to lapo atmainą (jos dažnai labai skiriasi). Kiekvieno teminio sąrašo gale yra nuorodos į susijusias temas. Visuose lapuose yra nuorodos į kitus žinyno lapus (meniu juostelė) bei lovelis paieškai būdingų žodžių užklausomis — taip pat, kaip šio lapo apačioje.

Viršelyje yra visos paslaugų dalies antraštės ir nuorodos į tarnybinius lapus.
Registre – visų jo lapų antraštės, paieškos lovelis, paslaugų nuorodos.
Išsamus aprašas ir lapų išdėstymo tvarka parodyta atskirame tinklalapyje.
Papildymo anketa – iš jautraus žodžio Papildymai visų žinyno lapų apačioje.

Ko nesimato iš pirmo žvilgsnio? Siekiant glaustumo, žinyne plačiai taikomos hipertekstinės pastabos. Užvedus pele ant jautrios vietos, visada atsiranda paaiškinimo raštelis – arba iššokančiame laukelyje (pop-up field) toj pat vietoj, arba naršyklės palangėje (status bar). Palangėje paprastai būna parodomas interneto adresas (URL), tačiau LI žinyne dažnai vienas sakinys, o kartais net žodis gali turėti kelias nuorodas, nuvesti skirtingais adresais panašia tema. Todėl:

Prieš paspaudžiant jautrią nuorodą, visada verta pasižiūrėti į jos adresą.
Vietiniai adresai nėra svarbūs, todėl vietoj jų būna turinio apibūdinimas.
Jei kuri vieta neaiški, trumpam stabtelkit pele – gal iššoks paaiškinimas.

Ko nesitikėti iš šio žinyno? Tai nėra telefonų knyga, ne el. pašto adresų katalogas. Nėra internetinių valdų (domenų) nei prekybinių ženklų (TM, SM) registrų. Neįtrauktos ir laikinos renginių, projektų, reklaminės, anoniminės ir apleistos WWW buveinės, kurių šeimininkai neatsiliepia, nepalaiko ryšio su lankytojais (deja, tokių daug). Pašto adresus, telefonus, kitus rekvizitus ir viską smulkiau sužinosite apsilankę žinyne įregistruotose svetainėse. Sėkmingo plaukiojimo!

Worth World Wide Web Valid HTML 4.01! Valid CSS! Cynthia tested Lynx inspected Backward compatible

Užklausa Naršymas Saitai Gudrybės

‡ "Lietuva internete", 1995 - 2024 Papildymai Reklama Pastabos