English version

Lietuvos valstybinė valdžia

* nauja, pakeista,   o nelietuviška,   Ctrl+F paieška šiame lape
Įstaigos sugrupuotos pagal veiklos pobūdį, o ne pagal pavaldumą

Argentinos ir Lietuvos prekybos rūmai
Baltarusijos ambasada Lietuvoje
Baltijos Amerikos prekybos rūmai
Baltijos asamblėja, Baltijos taryba
Belgijos ambasada Lietuvoje
Britų taryba Lietuvoje, D.Britanijos ir Š.Airijos ambasada,
Britų prekybos rūmai Lietuvoje
Čekijos ambasada Lietuvoje
Danijos ambasada Lietuvoje
Danijos kultūros institutas, H.C.Anderseno ambasadoriai Lietuvoje
Estijos ambasada Lietuvoje
Europos aplinkos agentūra
Europos audito rūmai - iždo išlaidų tikrinimas
Europos bankas, Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas
Europos bendrijų teisingumo teismas Liuksemburge
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Europos informacijos biuras, migracijos tinklas
Europos komisija, EK atstovybė Lietuvoje
Europos ombudsmenas - skundų dėl EK, EP, ET darbo tyrimas
Europos parlamentas, jaunimo komanda tinkle
Europos sąjunga, ES piliečių konsultavimo tarnyba
Europos sąjungos atvirųjų duomenų portalas
Europos Solvit - skundų dėl vidaus rinkos ribojimo nagrinėjimas
Europos taryba, Lietuvos pirmininkavimas ET 2013 m.
Europos teisingumo teismas Liuksemburge
Europos vadovų taryba
Europos žmogaus teisių teismas Strasbūre, Vilniuje
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Lietuvoje, Prekybos rūmai
Jungtinių tautų žmogaus teisių teismas Ženevoje
IOM biuras Vilniuje - vajus prieš moterų parsidavinėjimą
Italų kultūros centras, Prekybos rūmai Vilniuje
Japonijos ambasada Lietuvoje
Kanados ambasados Varšuvoje biuras Lietuvoje
Kazachstano ambasada
Kinijos liaudies respublikos ambasada, Prekybos biuras Lietuvoje
Latvijos ambasada Lietuvoje, Latvijos įmonių rūmai, Latvijos ir Lietuvos forumas
Lenkijos ambasada Lietuvoje
Lenkų institutas Vilniuje
Lenkų kultūros rūmai Vilniuje
Lenkų turizmo infocentras Lietuvoje, Vilniuje
Lietuvos ambasada Airijoje
Lietuvos ambasada Argentinoje
Lietuvos ambasada Baltarusijoje
Lietuvos ambasada Belgijoje ir Liuksemburge
Lietuvos ambasada Čekijoje
Lietuvos ambasada Danijoje ir Islandijoje
Lietuvos ambasada Didžiojoje Britanijoje ir Š.Airijoje
Lietuvos ambasada Estijoje
Lietuvos ambasada Graikijoje, Kipre ir Albanijoje
Lietuvos ambasada Gruzijoje, Parama kraujuojančiai Gruzijai
Lietuvos ambasada Ispanijoje, Andoroje, Brazilijoje ir Maroke
Lietuvos ambasada Italijoje, Konsulatas Florencijoje
Lietuvos ambasada Izraelyje
Lietuvos ambasada Japonijoje
Lietuvos ambasada JAV ir Meksikoje, konsulatai Čikagoje, Filadelfijoje
Lietuvos ambasada Kanadoje
Lietuvos ambasada Latvijoje
Lietuvos ambasada Lenkijoje
Lietuvos ambasada Norvegijoje
Lietuvos ambasada Olandijoje
Lietuvos ambasada Prancūzijoje
Lietuvos ambasada Rusijoje, Konsulatas St.Peterburge
Lietuvos ambasada Suomijoje
Lietuvos ambasada Švedijoje
Lietuvos ambasada Šveicarijoje
Lietuvos ambasada prie Švento sosto ir Maltos ordinui
Lietuvos ambasada Vengrijoje
Lietuvos ambasada Vokietijoje, Lietuvių kultūros institutas
Lietuvos atstovybė UNESCO
Lietuvos delegacija Europos sąjungos Regionų komitete
Lietuvos garbės konsulai pasaulyje, konsulatų žinios
Lietuvos misija Europos bendrijose
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
Lietuvos pasiuntinybė Europos sąjungoje
Lietuvos pasiuntinybė Jungtinėse tautose
Lietuvos pasiuntinybė NATO
Kitos diplomatinės Lietuvos atstovybės, atašė užsienyje
Norvegijos karališkoji ambasada Lietuvoje
Nyderlandų karališkoji ambasada Lietuvoje,
Olandijos ir Lietuvos prekybos rūmai
Prancūzijos ambasada Lietuvoje
Prancūzų institutas Lietuvoje, Ekonominių ryšių plėtros taryba
Rumunijos ambasada Lietuvoje
Rusijos ambasada Lietuvoje, Konsulatas Klaipėdoje
Rusijos prekybos atstovybė Lietuvoje
Suomijos ambasada Lietuvoje, Turizmo infocentras Helsinkyje
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Švedijos ambasada, Eksporto taryba, Kultūros centras
Šveicarijos konsulatas Vilniuje, Prekybos rūmai Baltijos šalyse
Tailando konsulatas Vilniuje
Vokietijos ambasada, Ūkio atstovybė, Turizmo infocentras, Goethe institutas Vilniuje
Valdininkų darbo telefonai ir adresai
Vyriausioji rinkimų komisija, balsavimai, politinės partijos Lietuvoje
Viešosios valstybės paslaugos internetu


‡ LI 2024-03-20 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata