English version

Nevyriausybinės nepelno organizacijos

Profesija | Pomėgis | Sportas | Tikyba | Tauta | Talka | Šalpa | Teisė | Politika

* nauja, pakeista,   o nelietuviška,   Ctrl+F paieška šiame lape

Profesinės ir akademinės sąjungos

Verslo ir profesinių asociacijų rodyklė

Bendrų pomėgių ir laisvalaikio klubai

Vandens iškylos Irklavimas, komandiniai mokymai
vandens žygiai vykingų laivais, pratybos kanojomis

Automobilių mėgėjų ir savininkų klubai internete
Teatrai, madų, šokių, dainų, muzikos sambūriai
Vaikų ir jaunimo laisvalaikio būreliai

Sporto ir sveikatos klubai

Vandens iškylos Irklavimas, komandiniai mokymai
vandens žygiai vykingų laivais, pratybos kanojomis

Gydytojų sąjungos, ligonių draugijos
Kūno kultūros, šokių ir sporto mokyklos, kursai
Marijampolės apskrities visuomenės sveikatos organizacijos
Spa sanatorijos, pirtys, masažas, kosmetologija, natūrinė terapija
Sporto renginiai Lietuvoje
Sveikatos žinios lietuvių kalba

Religinės bendruomenės

770 metų katalikiškai Lietuvos valstybei
Religijos Lietuvoje, parapijos, vienuolijos, sinagogos, šventyklos Vilniuje ir Lietuvoje
Užsienio lietuvių katalikų sielovada, lietuvių parapijos JAV ir Kanadoje
Tautų sekminės Lietuvoje

Tautinės draugijos

Lietuvių draugijos, tautinės kultūros paveldas pasaulyje
Lietuvos ambasados, užsienio diplomatinės atstovybės Lietuvoje
Kultūrinių bendrijų Lietuvoje studijos

Savitarpio pagalbos bendrijos

Kaimo bendruomenių plėtros projektas
Nevyriausybinių organizacijų katalogas

Švietimo ir šalpos fondai

Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, kt. valstybiniai fondai
Psichologinės pagalbos telefonu tarnybų telefonai
Socialinės pagalbos tarnybų telefonai

Teisių ir gamtosaugos organizacijos

Advokatų taryba, Juriskonsultų sąjunga, Teisinių įmonių sąjunga
Apsaugos ir teisinės pagalbos įmonės
Nemokamos pirminės teisinės pagalbos įstaigos
Teisės žinios, draudimo, turto apsaugos patarimai, savigyna, ginklai

Politinės partijos

Metro Vienintelis greitas susisiekimas mieste
seklus metropolitenas Vilniuje, alternatyva tramvajui

Demokratinės visuomenės politinės nuomonės apklausos, tyrimai, vertinimai, balsavimai, peticijos
Lietuvos politinių partijų raida
Lobistų skaidrumo registras, politikų ryšiai ir pajamos
Nepriklausomybės akto signatarų klubas
Vyriausioji rinkimų komisija - oficialūs balsavimo duomenys


‡ LI 2024-07-15 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata