English version

Bendrojo lavinimo mokyklos

* nauja, pakeista,   O nelietuviška,   Ctrl+F paieška šiame lape

Abiturientų parengimas stojamiesiems egzaminams
Alytaus miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
Alytaus rajono švietimo ir psichologinės pagalbos centras
Amerikos lietuvių Švietimo tarybos internetinė biblioteka
APPLE - Amerikos profesinė talka Lietuvos švietimui
Armuo - matematikos uždavinių sprendimas, patarimai internetu
Aš galiu, Valančiukai - moksleivių blaivumo sąjūdžiai
Ateities mokykla - humanistinės pedagogikos rodyklė
Ateitis - katalikiška moksleivių sąjunga
Ąžuoliukas - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Ąžuoliukas - vaikų lopšelis darželis Šilutėje
A.Bakonienės įmonė - istorijos mokymas, ruošimas egzaminui
A.Mockaus darželis - vaikų ugdymas visą parą Vilniuje
Baltupių darželis Vilniuje
Bangelė - vaikų lopšelis darželis Klaipėdoje
Bebras - moksleivių informatikos konkursas
Bižų, Druskininkų, Joniškio, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Utenos švietimo centrai
Bitutė - vaikų lopšelis darželis Mažeikiuose
Buratinas - vaikų lopšelis darželis Mažeikiuose
Buratinas - Šiaulių raj. Kuršėnų lopšelis darželis
Coliukė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Dialogas - mokytojų savaitraštis
Diemedis - privatus meninio vaikų ugdymo darželis
Drugelis - vaikų žaidimo kambarys Vilniuje
Draugystės tiltas - Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis
Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla
Dūzginėlis - vaikų darželis ir klubas Vilniuje, L.Giros 44
EFS Lietuvoje - ekologijos ir darnios plėtros didaktika
Eglutė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Elektroninis dienynas ir pažymių knygelė internete
Elektroninis moksleivio pažymėjimas
eTwinning - mokyklų partnerystė Europos sąjungoje
Euroguidance - Profesinio orientavimo infocentras
Ežerėlis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Ežerėlis - vaikų lopšelis darželis Trakuose
Fizikos olimpas - ypač gabių mokinių papildomo lavinimo mokykla
Fizikos mokytojų sąjunga, kompiuterijos leidinys Mezonas
Geografijos mokytojų sąjunga, aprašymai, konferencija Aplinkotyra mokykloje
Gandriukas - vaikų lopšelis-darželis Vilniuje, Fabijoniškių 7
Gintarėlis - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
Gintarėlis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Grijos vaikai - vaikų dienos užimtumo VDC Grigiškėse
I*EARN Lietuvoje - tarptautinis švietimo talkos tinklas
YFU Lietuvoje - moksleivių švietimo užsienyje organizacija
Iniciatyvių mokyklų klubas
Ikimokyklinio ugdymo plėtra - ESF socializacijos projektas
Istorijos laboratorija - CD vadovėlis
Junior Achievement Lietuvoje - moksleivių verslo švietimas
Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Kalvarijų sav. vaikų laikinosios globos namai
Katalikiškųjų mokyklų sąjunga
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus, kt.švietimo ir ugdymo įstaigos
Kauno Aleksoto lopšelis darželis
Kauno lituanistų metodinė taryba
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
Kauno regioninis distancinio mokymo centras
Kauno šeštasis vaikų lopšelis darželis
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
Kengūra - metinis matematikos moksleivių konkursas
Klaipėdos jaunimo centras
Klaužada - vaikų darželiai Vilniuje
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras
Klevelis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Kregždutė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Kūlverstukas - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Lakštingala - vaikų darželis Zarasuose
Lazdijų rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Leidiniai mokytojams, mokytojų vadovėliai internete
Lietuvių kalbos vadovėlis internete, kalbos kultūros ir rašybos minklės
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
Lietuvos istorijos mokytojų sąjunga
Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla
Lietuvos moksleivių sąjunga
Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, ULB ambasada
Lietuvos sakaliukų sąjunga - IFM-SEI narys
Lions Quest Lietuvoje - tarptautinio mokinių perauklėjimo programa
LJMM - jaunųjų matematikų mokykla
Logo - programavimo kalba vaikų švietimui ir kūrybai

 • Magu - vaikų žaidimo ir ugdymo loftas Vilniuje
  Mano darželis - privatus vaikų darželis Vilniuje
  Mano gimtosios šalies pajūris - moksleivių konkursas
  Matematikos forumas - skaičiavimo pasitarimai
  Matmintis - skaičiavimo atmintinai konkursas
  Mažutėliams - katalikiškas vaikų darželis Vilniuje
  Mokykla informacinei visuomenei - paramos programa
  Mokyklos frontas - moksleivių savaitraštis
  Mokyklų tobulinimo centras
  Mokymo metodikos, vadovėliai, pamokos, patarimai pedagogams
  Mokytojų kompetencijos centras
  Mokomųjų programų rinkinys mokykloms, pamokos internete
  Monitus Bonus - mergaičių žaidimų kambarys "Malvina"
  Muzikos mokytojų sąjunga
  Muzikos perlai - vaikų vaidybos stovyklos pakliūti į TV šou
  M.Montessori vaikų ugdymo sąjunga Lietuvoje
  Nacionalinis jaunųjų mokslininkų konkursas
  Nacionalinė moksleivių akademija,
  Olimpiados, konkursai: chemija
  Neuronas - moksleivių bendravimo kompiuterinė programa (parsisiuntimui)
  Nykštukas - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
  Obelėlė - vaikų lopšelis darželis Kupiškyje
  Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis darželis
  Pasaka - logopedinis lopšelis darželis Panevėžyje
  Patyčios mokyklose
  Populiariszkas rankvedis fyzikos - I fizikos vadovėlis lietuvių kalba
  Pilietinis ugdymas mokykloje
  Pupų pėdas - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
  Rudnosiukas - 2-6 metų amžiaus vaikų mokykla Kaune
  Rūta - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
  Salduvė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
  Saugų vaikų globos namai
  Saulės gojus - vaikų darželis Vilniaus r. Rokantiškėse
  Saulės zuikučiai - vaikų priežiūros auklės Vilniuje
  Saulutė - vaikų lopšelis darželis Jonavoje
  Saviraiškos studija vaikams Vilniuje
  Seina - Seinų gimnazijos internetinis laikraštis
  Skuodo vaikų lopšelis - darželis
  Smaragdo miestas - vaikų kambarys Vilniuje, stovyklos
  Socrates - ES švietimo ir mokslo paramos fondas
  Strazdanėlės - vaikų estetikos ir žinių mokyklėlė
  Studijų pasirinkimas, vasaros stovyklos, karjeros planavimas
  Suaugusiųjų švietimo sąjunga
  Subačiaus vaikų lopšelis darželis
  Šaltinėlis - vaikų darželis mokykla Ignalinoje
  Šermukšniukas - vaikų užimtumo centras Panevėžyje
  Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotis
  Šiaulių jaunųjų technikų stotis
  Šiaulių moksleivių namai
  Šilinukas - vaikų lopšelis darželis Kaune
  Šinici Suzuki muzikos mokykla - ikimokyklinė ugdymo alternatyva
  Šloviname laisvę - mokinių istorinių žinių konkursas
  Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, Mokytojų profsąjunga
  Švietimo kaitos fondas
  Švietimo ir mokslo ministerija
  Švietimo sistema Lietuvoje, karjeros galimybės
  Titija - vaikų priežiūros mokyklėlė, būreliai, stovyklos, šventės
  UNESCO - Jungtinių Tautų švietimo organizacija Lietuvoje
  UNESCO asocijuotų mokyklų tinklas Lietuvoje
  Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
  Vadovėlių katalogas, kainoraštis
  Vaikystė - vaikų lopšelis darželis Kaune
  Vaikystės takas - vaikų darželis Vilniuje
  Vaiko priežiūros centras - trumpalaikė priegloba, ugdymas
  Vaikų daržai - įstaigų rodyklė
  Vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo įstaigos
  Vaikų priežiūra Vilniuje - paslaugų ir įmonių rodyklė
  Vaikų ugdymo centras nuo pusės iki dvylikos metų
  Valdorfo pedagogikos centras Lietuvoje
  Valstybinis studijų fondas
  Valstybinių egzaminų užduotys, vertinimas, testai, stresas
  Varpelis - lopšelis darželis Panevėžyje
  Vėžliukas - privatus vaikų darželis Vilniaus Žvėryne
  Viešvilės vaikų globos namai
  Vilniaus moksleivių sąjunga
  Vilniaus raj. Avižienių vaikų darželis
  VIS - pradinė mokykla-darželis Vilniaus Turniškėse
  Vyturėlis - vaikų lopšelis darželis Birštone
  Voveraitė - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
  Voveraitė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
  Zebriukas - vaikų darželis Vilniuje
  Žiburėlis - Montesori mokykla darželis Kaune
  Žibutė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
  Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Kaune
  Žinių visata - pamokos 4-6 m. vaikams Vilniuje
  Žiogelis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
  Žvaigždutė - lopšelis darželis Naujojoje Akmenėje

  Žinynai internete - žodynai, enciklopedijos, referatai, verstukai
  lt.konf.moksleiviai, lt.konf.allschools - viešo susirašinėjimo gijos


  ‡ LI 2014-07-20 Papildymai Pastabos Prenumerata