English version

Bendrojo ugdymo mokyklos

* nauja, pakeista,   O nelietuviška,   Ctrl+F paieška šiame lape

Abiturientų parengimas stojamiesiems egzaminams
Amerikos lietuvių Švietimo tarybos internetinė biblioteka
APPLE - Amerikos profesinė talka Lietuvos švietimui
Armuo - matematikos uždavinių sprendimas, patarimai internetu
Aš galiu, Valančiukai - moksleivių blaivumo sąjūdžiai
Ateities mokykla - humanistinės pedagogikos rodyklė
Ateitis - katalikiška moksleivių sąjunga
Ąžuoliukas - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Ąžuoliukas - vaikų lopšelis darželis Šilutėje
Ąžuoliukas - vaikų lopšelis darželis Tauragėje
A.Bakonienės įmonė - istorijos mokymas, ruošimas egzaminui
Baltų šalelė - pradinė mokykla ir vaikų darželiai Vilniuje
Baltupių darželis Vilniuje
Bangelė - vaikų lopšelis darželis Klaipėdoje
Bebras - moksleivių informatikos konkursas
Alytaus, Biržų, Druskininkų, Joniškio, Jurbarko, Kauno, Kaišiadorių, Klaipėdos, Kretingos, Kupiškio, Lazdijų, Marijampolės, Mažeikių, Molėtų, Palangos, Panevėžio, Raseinių, Rokiškio, Šiaulių, Telšių, Ukmergės, Utenos,
Vilkaviškio švietimo pagalbos tarnybos
Bitutė - vaikų lopšelis darželis Mažeikiuose
Boružėlė - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Buratinas - vaikų lopšelis darželis Mažeikiuose
Buratinas - Šiaulių raj. Kuršėnų lopšelis darželis
Coliukė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Darželinukai - vaikų priežiūra ir ugdymas Vilniuje
Dialogas - mokytojų savaitraštis
Dobiliukas - vaikų lopšelis darželis Klaipėdoje
Domus lt - Baltupių ir Gineitiškių vaikų darželiai Vilniuje
Drugelis - vaikų žaidimo kambarys Vilniuje
Draugystės tiltas - Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis
Drevinukas - vaikų darželis mokykla Alytuje
Drūkšių ekologinio ugdymo mokykla
Du gaideliu - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Dūzginėlis - vaikų darželis ir klubas Vilniuje, L.Giros 44
EFS Lietuvoje - ekologijos ir darnios plėtros didaktika
Eglutė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Elektroninis dienynas ir pažymių knygelė internete
Elektroninis moksleivio pažymėjimas
eTwinning - mokyklų partnerystė Europos sąjungoje
Eureka - dvikalbė ankstybojo ugdymo mokykla Kaune ir Vilniuje
Euroguidance - Profesinio orientavimo infocentras
Ežerėlis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Ežerėlis - vaikų lopšelis darželis Trakuose
Fizikos olimpas - ypač gabių mokinių papildomo lavinimo mokykla
Fizikos mokytojų sąjunga, kompiuterijos leidinys Mezonas
Futuri consilium - privatus vaikų Kukučio darželis Vilniuje
Geografijos mokytojų sąjunga, geografijos pamokos
Gandriukas - vaikų lopšelis-darželis Vilniuje, Fabijoniškių 7
Giliukas - vaikų lopšelis darželis Birštono s. Kernuviuose
Gintarėlis - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
Gintarėlis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Gintarėlis - vaikų lopšelis darželis Šilutėje
Grijos vaikai - vaikų dienos užimtumo VDC Grigiškėse
Girinukas - vaikų lopšelis darželis Alytuje
I*EARN Lietuvoje - tarptautinis švietimo talkos tinklas
YFU Lietuvoje - moksleivių švietimo užsienyje organizacija
Iniciatyvių mokyklų klubas
Ikimokyklinio ugdymo plėtra - ESF socializacijos projektas
Istorijos laboratorija - CD vadovėlis
Išminčiukai - privatus vaikų darželis Vilniaus Lazdynuose
Junior Achievement Lietuvoje - moksleivių verslo švietimas
Kaišiadorių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Kaladėlių miestelis - vaikų lopšelis darželis Vilniuje
Kalvarijų sav. vaikų laikinosios globos namai
Katalikiškųjų mokyklų sąjunga
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus, kt.švietimo ir ugdymo įstaigos
Kauno Aleksoto lopšelis darželis
Kauno lituanistų metodinė taryba
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba
Kauno šeštasis vaikų lopšelis darželis
Kauno raj. Lapių lopšelis darželis
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba
Kengūra - metinis matematikos moksleivių konkursas
Klaipėdos jaunimo centras
Klaužada - vaikų darželiai Vilniuje
Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras
Klevelis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Kregždutė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Kregždutė - vaikų lopšelis darželis Klaipėdos r. Doviluose
Kūlverstukas - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Lakštingala - vaikų darželis Zarasuose
Lauko darželis - vaikų pedagogikos pamokos lauke
Lazdijų rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Leidiniai mokytojams, mokytojų vadovėliai internete
Lietuvių kalbos vadovėlis internete, kalbos kultūros ir rašybos minklės
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
Lietuvos gimnazijų asociacija
Lietuvos istorijos mokytojų sąjunga
Lietuvos jaunųjų matematikų mokykla
Lietuvos krikščioniško fondo Vaikų dienos centras Šiaulių r. Ginkūnuose
Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, ULB ambasada
Lietuvos sakaliukų sąjunga - IFM-SEI narys
Linelis - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Linksmųjų kiškučių dvarelis - vaikų darželis Kaune
Lions Quest Lietuvoje - tarptautinio mokinių perauklėjimo programa
LJMM - jaunųjų matematikų mokykla
Luknė - Kauno r. Domeikavos vaikų lopšelis darželis
Matematikos forumas - skaičiavimo ir tiksliųjų mokslų pasitarimai
Matmintis - skaičiavimo atmintinai konkursas
Mažas stebuklas - vaikų priežiūros darželiai Vilniuje ir Tarandėje
Mažųjų valdos - vaikų žaidimo ir ugdymo loftas Vilniuje
Mažutėliams - katalikiškas vaikų darželis Vilniuje
Mėnulio vaikai - vaikų darželis Vilniuje, Šermukšnių g.
Mokykla informacinei visuomenei - paramos programa
Mokyklos frontas - moksleivių savaitraštis
Mokyklų tobulinimo centras
Mokymo metodikos, vadovėliai, pamokos, patarimai pedagogams
Mokytojų kompetencijos centras
Mokomųjų programų rinkinys mokykloms, pamokos internete
Moksleivių sąjunga
Monitus Bonus - mergaičių žaidimų kambarys "Malvina"
Muzikos mokytojų sąjunga
Muzikos perlai - vaikų vaidybos stovyklos pakliūti į TV šou
M.Montessori vaikų ugdymo sąjunga Lietuvoje
Nacionalinis jaunųjų mokslininkų konkursas
Nacionalinė moksleivių akademija, olimpiados
Neozebra - vaikų ir jų tėvų mokykla rusų kalba Vilniuje
Neuronas - moksleivių bendravimo kompiuterinė programa (parsisiuntimui)
Nykštukas - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Nykštukas - vaikų lopšelis darželis Jurbarke
Nykštukas - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
Obelėlė - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Obelėlė - vaikų lopšelis darželis Kaune
Obelėlė - vaikų lopšelis darželis Kupiškyje
Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis darželis
Pasaka - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Pasaka - logopedinis lopšelis darželis Panevėžyje
Pasaka - vaikų lopšelis darželis Varėnoje
Patyčios mokyklose
Pelėdžiukas - vaikų darželis Vilniaus r. Pagiriuose
Populiariszkas rankvedis fyzikos - I fizikos vadovėlis lietuvių kalba
Pilietinis ugdymas mokykloje
Pupų pėdas - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Pušynėlis - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Putinėlis - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Rudnosiukas - 2-6 metų amžiaus vaikų mokykla Kaune
Rūta - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
Salduvė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Saugų vaikų darželis Šilutės raj. Sauguose
Saugų vaikų globos namai Šilutės raj.
Saulės gojus - vaikų darželis Vilniaus r. Rokantiškėse
Saulės zuikučiai - vaikų priežiūros auklės Vilniuje
Saulutė - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Saulutė - vaikų lopšelis darželis Jonavoje
Saviraiškos studija vaikams Vilniuje
Seina - Seinų gimnazijos internetinis laikraštis
Skuodo vaikų lopšelis - darželis
Smaragdo miestas - vaikų kambarys Vilniuje, stovyklos
Socrates - ES švietimo ir mokslo paramos fondas
Sotas - vaikų ir jaunimo dienos centras Vilniuje
Spragtukas - vaikų lopšelis darželis Kaune
Strazdanėlės - vaikų estetikos ir žinių mokyklėlė
Studijų pasirinkimas, vasaros stovyklos, karjeros planavimas
Suaugusiųjų švietimo sąjunga
Subačiaus vaikų lopšelis darželis
Šaltinėlis - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Šaltinėlis - vaikų darželis mokykla Ignalinoje
Šermukšniukas - vaikų užimtumo centras Panevėžyje
Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotis
Šiaulių jaunųjų technikų stotis
Šiaulių moksleivių namai
Šilinukas - vaikų lopšelis darželis Kaune
Šinici Suzuki muzikos mokykla - ikimokyklinė ugdymo alternatyva
Šloviname laisvę - mokinių istorinių žinių konkursas
Švietimo įstaigų darbuotojų, mokytojų profsąjungos
Švietimo kaitos fondas
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo pagalbos sąjunga
Švietimo sistema Lietuvoje, karjeros galimybės
Taškius - ikimokyklinis ugdymas Vilniuje
Titija - vaikų priežiūros mokyklėlė, būreliai, stovyklos, šventės
UNESCO - Jungtinių Tautų švietimo organizacija Lietuvoje
UNESCO asocijuotų mokyklų tinklas Lietuvoje
Utenos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba
Vabalninko vaikų dienos centras
Vadovėlių katalogas, kainoraštis
Vaikystė - vaikų lopšelis darželis Kaune
Vaikystės sodas - vaikų dienos namų tinklas Lietuvoje
Vaikystės takas - vaikų darželis Vilniuje
Vaiko medis - privatus vaikų darželis Vilnuje
Vaiko priežiūros centras - trumpalaikė priegloba, ugdymas
Vaikų darželiai, būreliai, stovyklos Lietuvoje
Vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo įstaigos
Vaikų priežiūra Vilniuje - paslaugų ir įmonių rodyklė
Vaikų ugdymo centras nuo pusės iki dvylikos metų
Valdorfo pedagogikos centras Lietuvoje
Valstybinis studijų fondas
Valstybinių egzaminų užduotys, vertinimas, testai, stresas
Varpelis - lopšelis darželis Panevėžyje
Vėžliukas - privatus vaikų darželis Vilniaus Žvėryne
Viešvilės vaikų globos namai
Vilija - vaikų darželis mokykla Vilniuje
Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus darželis
Vilniaus moksleivių sąjunga
Vilniaus raj. Avižienių vaikų darželis
Viltis - vaikų darželis mokykla Alytuje
VIS - pradinė mokykla-darželis Vilniaus Turniškėse
Vyturėlis - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Vyturėlis - vaikų lopšelis darželis Birštone
Volungėlė - vaikų lopšelis darželis Alytuje
Voveraitė - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
Voveraitė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Zebriukas - vaikų darželis Vilniuje
Žiburėlis - Montesori mokykla darželis Kaune
Žibutė - vaikų lopšelis darželis Druskininkuose
Žibutė - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Anykščiuose
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Jonavoje
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Karmėlavoje
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Kaune
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Kretingoje
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Mažeikiuose
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Panevėžyje
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Pasvalyje
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Varėnoje
Žilvitis - vaikų lopšelis darželis Vilniuje
Žinių visata - pamokos 4-6 m. vaikams Vilniuje
Žiogelis - vaikų lopšelis darželis Šiauliuose
Žiogelis - vaikų lopšelis darželis Šilalėje
Žvaigždutė - lopšelis darželis Naujojoje Akmenėje

Lietuvos mokyklų žemėlapis
Žinynai internete - žodynai, enciklopedijos, referatai, verstukai


‡ LI 2023-11-20 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata