English version

Profesinis ir papildomas lavinimas

Profesija | Tobulinimas | Vairavimas | Kompiuterija | Kalbos | Estetika | Patarimai | Įdarbinimas

* nauja, pakeista,   o nelietuviška,   Ctrl+F paieška šiame lape

Kolegijos ir aukštesniosios mokyklos

Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija, el.katalogas
Lietuvos kolegijų direktorių konferencija
Kolegijų rodyklė, oficialus aukštųjų mokyklų registras
Kolpingo draugija - katalikiška profesinio švietimo talka
Vilniaus akademinės sielovados centras

Profesinės mokyklos

Inovatyvių profesinio rengimo įstaigų sąjunga
Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų sąjunga
Profesinių kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo komisija
Profesinio mokymo įstaigų rodyklė, oficialus registras
Profesinio mokymo įstaigų asociacija
Profesinio mokymo metodikos centras

Tobulinimosi kursai

Euwomen - ES verslo pradžios mokymo programa moterims
Išeivijos studentų stažuotė Lietuvoje
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
Lietuvos virtualus universitetas - nuotolinis mokymas internetu
Mokymo kursų, seminarų, konferencijų kalendorius
Nuotolinio mokymo tinklas, sąjunga, metodika, video paskaitos
SimuLith - praktinių mokymo įmonių centras
Suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija
Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema
Slauga - PSO testai ir mokomoji medžiaga akušeriams
Suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras
Suaugusiųjų švietimo sąjunga
Viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija

Vairavimo, pilotavimo, nardymo mokymas

Vandens iškylos Irklavimas, komandiniai mokymai
vandens žygiai vykingų laivais, pratybos kanojomis

Eismo taisyklės, skrydžių tvarka, baudos, patarimai, tvarkaraščiai
Vairavimo mokyklos, neturinčios WWW buveinių
Vairavimo mokyklų sąjunga
Važinėjimo, skraidymo, plaukiojimo, nardymo sporto klubai

Kompiuterijos kursai

ECDL - kompiuterinio raštingumo liudijimas, testai
E-testai, nuotolinės pamokos, virtualus universitetas
Langas į ateitį - nemokami kompiuterinio raštingumo nuotoliniai kursai
Logo - programavimo kalba vaikų švietimui ir kūrybai
Kompiuterinio raštingumo pamokos, interneto pradžiamokslis, informatikos vadovėliai, pagalba internete

Kalbų kursai

Aiškinamieji ir kalbų vertimo žodynai internete
Amerikos lietuvių Švietimo tarybos internetinė biblioteka
Draugystės tiltas - Europos smulkių išeivijos mokyklų projektas
English Finance - anglų kalbos kursai internetu
Europos kalbų tinklas - kalbų mokymosi rodyklė
Kalbos ir kultūros mokykloje - metodika mokytojams
Vertėjai, kalbų vertimo įmonės

Meno, sporto, politikos, kitos ugdymo mokyklos

Vandens iškylos Irklavimas, komandiniai mokymai
vandens žygiai vykingų laivais, pratybos kanojomis

Sporto ir sveikatos klubai, kursai
Sporto projektai - virtuali krepšinio mokykla
Šokių ansambliai Lietuvoje
Šachmatų pradžiamokslis - brolių Fichmanų pamokos internete
Jaunai inteligentei - prieškario aprangos ir elgesio normos
Pradžių pradžia - kūdikių žindymo krūtimi kursai
Vaikų ir jaunimo užsiėmimų būreliai

Verslo konsultacijos

Euroinfocentrai Kaune, Šiauliuose, Vilniuje, Seime, renginių planas
Finansinės, teisinės verslo konsultacijos
Kaimo plėtros ir verslo konsultantų sąjunga
Konsultacinių įmonių telefonai
Mokslo ir technologijų parkai, naujovių diegimo patarėjai
Moterų užimtumo centrai
Verslo infocentrai, kitos informacijos paslaugų tarnybos
Verslo turnyras ES paramai įsisavinti

Specialistų paieška ir vertinimas

Bibliotekos, kitos informacijos paslaugų tarnybos
Darbo jėgos migracija ir protų nutekėjimas
DELOA - moterų įdarbinimo kaime programa
Elektronika - schemos, programos, patarimai, Usenet diskusijos
Gyvenimo ir tikėjimo institutas - šventojo rašto kursas internetu
Kaip siekti karjeros - JKC patarimai
Kur mokytis - mokyklos ir kursai, karjeros progos
Leonardo da Vinci - ES profesinio rengimo paramos fondas
Lietuvos darbo birža, teritorinės biržos
Lietuvos Junior Achievement - verslo mokymo organizacija
Lietuvos švietimo įstaigos - valstybinis licencijų registras
Mokyklų tobulinimo centras, Ekonominio švietimo sklaidos centras
Mokomosios literatūros knygynas, darbo patarimai internete
Pasilik Lietuvoje - programa emigracijai mažinti
Profesijų pasirinkimas, užsienio programos, jaunimo galimybės
Profesinio švietimo ir įsidarbinimo galimybės Europos sąjungoje
Profesinio švietimo ir įsidarbinimo galimybės Lietuvoje
Sąlygos mokytis, įsikurti, įsidarbinti Vakaruose
Socrates - ES švietimo ir mokslo paramos fondas
Švietimo kaitos fondas
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo sistema atvirkščiai
UNESCO - Jungtinių Tautų švietimo organizacija Lietuvoje
Vadovėlių katalogas, kainoraštis
Valstybinis studijų fondas

Darbo skelbimai, specialistų paieška internete
Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacija
Žinynai, duomenų bazės internete


‡ LI 2024-01-06 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata