English version

Aukštosios universitetinės mokyklos

* nauja, pakeista,   O nelietuviška,   Ctrl+F paieška šiame lape

AIESEC Lietuvoje - studentų karjeros sąjunga
Akademinė kredito unija
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Akademinis skautų sąjūdis Amerikoje ir Lietuvoje
Ateitis - katalikiška studentų sąjunga, Studentų krikščionių bendrija
Auksinė plunksna - diplominiai darbai pagal užsakymus
Aukštojo mokslo reforma, scholastinio švietimo sistemos gynyba
Baltijos virtuali stovykla - tarptautinės studijos internetu
Baltų studijos, lietuvių kalbos kursai Vašingtono universitete JAV
Baltų ir slavų katedra Ilinojaus universitete JAV
DAAD klubas - buvusių Vokietijos stipendininkų sambūris
Dac Planet Development - referatai, kursiniai, diplominiai darbai
Dėstytojų darbo kokybės vertinimas studentų akimis
Diplominių darbų rašymas, uždavinių sprendimas pagal užsakymus
Disertacijos, kitos humanitarinių ir socialinių mokslų publikacijos
ELSA Lietuvoje - studentų teisininkų sąjunga
Filosofijos sąvokos ir skaitiniai
Grandis - studentų ateitininkų technikų korporacija
ISIC Lietuvoje - tarptautinio studento pažymėjimo platintoja
Išeivijos studentų stažuotė Lietuvoje
Karjeros centras - ES programa aukštųjų mokyklų studentams
KASTU Lietuvoje - nemokamos studijos Danijos universitetuose
LABA - akademinių bibliotekų sąjunga
LAMAbpo - aukštųjų mokyklų sąjunga bendram priėmimui organizuoti
Laisvasis universitetas - neformali akademinė bendruomenė
Laurus - programa studentų kursinių darbų naudingumui remti
Lenkų studentų klubas
Lietuvos studentų sąjunga
Lietuvos universitetų moterų sąjunga
Lietuvos universitetų rektorių konferencija
Lietuvos virtualus universitetas - nuotoliniai kursai, mokymas internetu
LiMSA - medicinos studentų sąjunga
LSU - Lietuvos studentų užsienyje el.klubas
My Tutor - bakalaurinių ir magistro darbų rašymas
Mokslo informacijos resursų elektroninė biblioteka
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, vadovėliai
Mokslo periodikos sąjunga, mokslo žurnalai
Neurofiziologija - studijų medžiaga
Paieška Mažvydo, Technikos, MA, universitetų mokslo bibliotekose
Protmušis - studentų gamtininkų konkursas
Psichologijos studentų sąjunga, VUPSA, VDUPSA
Rutenija - nuotolinis mokymas Maskvos universitetuose
Sankt Peterburgo studentų klubas Lietuvoje
Socrates - ES švietimo ir mokslo paramos fondas
Saja - Lietuvos šaulių studentų korporacija
Samogitia - žemaičių akademinė jaunimo korporacija
Studentų kursiniai darbai, referatai, konspektai, paruoštukės
Studijų kokybės vertinimo centras
Studijų pasirinkimas, stojimai, karjeros planavimas
Studijų užsienyje informacijos centras
Šveicarijos ir Baltijos tinklas studentų moksliniams įdarbinimui
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo sistema Lietuvoje ir Europos sąjungoje, ydos, karjeros galimybės
Teisinė pagalba studentams - LSS programa
TGS - studijų progos užsienio universitetuose
UNESCO - JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija Lietuvoje
Universitetų rodyklė, oficialus aukštųjų mokyklų registras
Užsienio lietuvių mokslo forumas
Vilniaus akademinės sielovados centras, Agapė
lt.konferencijos.study, lt.konferencijos.studentai - Usenet gijos


‡ LI 2015-09-22 Papildymai Pastabos Prenumerata