English version

Aukštosios universitetinės mokyklos

* nauja, pakeista,   O nelietuviška,   Ctrl+F paieška šiame lape

AIESEC Lietuvoje - studentų karjeros sąjunga
Akademinė kredito unija
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Akademinis skautų sąjūdis Amerikoje ir Lietuvoje
Ateitis - katalikiška studentų sąjunga, Studentų krikščionių bendrija
Auksinė plunksna - diplominiai darbai pagal užsakymus
Aukštojo mokslo reforma, scholastinio švietimo sistemos gynyba
Baltijos virtuali stovykla - tarptautinės studijos internetu
Baltų studijos, lietuvių kalbos kursai Vašingtono universitete JAV
Baltų ir slavų katedra Ilinojaus universitete JAV
CLARIN Lietuvoje - ES ERIC IT technologijos kalbotyrai
DAAD klubas - buvusių Vokietijos stipendininkų sambūris
Dac Planet Development - referatai, kursiniai, diplominiai darbai
Dėstytojų darbo kokybės vertinimas studentų akimis
Diplominių darbų rašymas, uždavinių sprendimas pagal užsakymus
Disertacijos, kitos humanitarinių ir socialinių mokslų publikacijos
ELSA Lietuvoje - studentų teisininkų sąjunga
Filosofijos sąvokos ir skaitiniai
Grandis - studentų ateitininkų technikų korporacija
ISIC Lietuvoje - tarptautinio studento pažymėjimo platintoja
Išeivijos studentų stažuotė Lietuvoje
Karjeros centras - ES programa aukštųjų mokyklų studentams
KASTU Lietuvoje - nemokamos studijos Danijos universitetuose
LABA - akademinių bibliotekų sąjunga
LAMAbpo - aukštųjų mokyklų sąjunga bendram priėmimui organizuoti
Laisvasis universitetas - neformali akademinė bendruomenė
Laurus - programa studentų kursinių darbų naudingumui remti
Lenkų studentų klubas
Lietuvos studentų sąjunga
Lietuvos universitetų botanikos sodų sąjunga
Lietuvos universitetų moterų sąjunga
Lietuvos universitetų rektorių konferencija
Lietuvos virtualus universitetas - atviras nuotolinis mokymas
LiMSA - medicinos studentų sąjunga
LSU - Lietuvos studentų užsienyje el.klubas
My Tutor - bakalaurinių ir magistro darbų rašymas
Mokslo informacijos resursų elektroninė biblioteka
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, vadovėliai
Mokslo periodikos sąjunga
Neurofiziologija - studijų medžiaga
Paieška Mažvydo, Technikos, MA, universitetų mokslo bibliotekose
Patirties partneriai - verslo ir universitetų tarptautiškumo iniciatyva
Protmušis - studentų gamtininkų konkursas
Psichologijos studentų sąjunga, VUPSA, VDUPSA
Rutenija - nuotolinis mokymas Maskvos universitetuose
Sankt Peterburgo studentų klubas Lietuvoje
Socrates - ES švietimo ir mokslo paramos fondas
Saja - Lietuvos šaulių studentų korporacija
Samogitia - žemaičių akademinė jaunimo korporacija
Studentų kursiniai darbai, referatai, konspektai, paruoštukės
Studijų kokybės vertinimo centras
Studijų pasirinkimas, stojimai, karjeros planavimas
Studijų užsienyje informacijos centras
Study in Lithuania - portalas užsieniečiams vilioti
Šveicarijos ir Baltijos tinklas studentų moksliniams įdarbinimui
Švietimo ir mokslo ministerija
Švietimo sistema Lietuvoje ir Europos sąjungoje, ydos, karjeros galimybės
Teisinė pagalba studentams - LSS programa
UNESCO - JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija Lietuvoje
Universitetų rodyklė, oficialus aukštųjų mokyklų registras
Užsienio lietuvių mokslo forumas
Vilniaus akademinės sielovados centras, Agapė


‡ LI 2024-01-28 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata