TV24.lt

Reginių suvestinė

TV24.lt

Lietuvos televizijoje įsigalėjus bulvarui, naujas TV žinynas ypač praverčia, padeda atsirinkti pasitai­kančias dalykines laidas, nepraleisti gerų kūrinių, pramogų, bent sporto varžybų.
TV24 aprėptis didžiulė — daugiau kaip šimtas Lietuvoje matomų kanalų. Ne tik visos šalies, bet ir visų kraštų vietinės, ir palydo­vinėmis antenomis, ir kabeliais pasie­kiamos užsienio translia­cijos. Tiek bendros, tiek ir vien naujienų, pažintinės dokumen­tikos, mokslo, dailės, muzikos, sporto, vaikų programos. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų, anglų kalbomis.
Gera žinyno savybė — tvarka­raščiai čia glausti, matosi viskas iškart, bet palietus pele iššoka kiekvieno įrašo paaiški­nimo raštelis, nereikia užversti tinklelio ir persijungti į atskirą aprašymų tinklapį. Todėl sužinoti greita, susigau­dyti lengva ir svečiui.
Laidos aprašytos ir atskirai, pagal jų pobūdį, su būsimų naujienų anonsais, su atvaizdais, vedėjų ir aktorių nuotrau­komis. Yra atskiri portalo skyriai film­ams, serialams, sportui, krepšiniui. Svarbi tiesioginių televizijos laidų išranka. Vaizdi visų šiuo metu rodomų TV laidų išklotinė. Galop ištraukų paieška pagal būdingų žodžių užklausas. Ačiū „Media­datai“ už kruopš­tumą, aiškumą ir laiko taupymą:

www.tv24.lt

Tai 48-oji „Lietuvos internete“ apžvalga. Ankstesniųjų turinys: Vertinimo konkursai Lietuvos internete:

Registras | Žinios | Verslas | Ryšys | Kelionės | Pažintys | Sveikata | Sportas | Dailė | Muzika | Žaidimai | Žinynai
‡ "Lietuva internete", 2008-02-05 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata