Merakas.lt

Lietuviška kokybė

Maršrutai.lt

 
Bent baigiantis 2007-iems reiktų pagerbti jau seniai to nusipel­niusius miestų eismo tvarka­raščių progra­muotojus, pirmiausia „Meraką“. Duomenų išsamumu, pateikimo aiškumu, patogumu ir švara tai aukščiausios kokybės gaminiai. Pasiekiami ir internetu, viešai, nemokamai.
Merakas“ naudingas ir stambesnėms gabenimo įmonėms jų darbo planavimu ir apskaita („Mobis“), riedmenų techninės priežiūros profilaktika, eismo žemėlapių kūrimu, o ypač viešojo eismo modeliavimu, tvarkaraščių sudarymu („Pikas“) ir jų įkėlimu į internetą.
InteCo“ meistrai papildė „Piką“ greičiausio susi­sie­kimo paieška — ji tokia sumani, kad ir vietinis miesto žinovas retai ras ką pasiūlyti geriau.
Linas Valiukas, dar būdamas moksleivis (dabar jau studentas), sukūrė puikiai veikiančią kišeninę „Piko“ atmainą wap.vilniustransport.lt.
Naudą pripažino ne tik Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, „Piką“ jau įdiegė Ryga ir Talinas (šis įtaisė dar į oficialų estų sostinės žemėlapį), įvertindami lietuvių sumanumą ir darbo kokybę geriausiai rinkoje. Tai veiksmin­gesnė Lietuvos reklama už politikų svetimais pinigais gausiai žarstomus „pyjarus“, festivalius ir propa­gandines parodas:

www.maršrutai.lt

Tai 47-oji „Lietuva internete“ apžvalga. Ankstesniųjų turinys: Vertinimo konkursai Lietuvos internete:

Registras | Žinios | Verslas | Ryšys | Kelionės | Pažintys | Sveikata | Sportas | Dailė | Muzika | Žaidimai | Žinynai
‡ "Lietuva internete", 2007-12-31 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata