Wikipedia

Žmonės yra geri

Wikipedia.org

Štai kokie mūsų žmonės – sako politinė žiniasklaida, auklėdama tautą bulvarinių „Lietuvos ryto“, „Delfi“ nuotekų komentaruose. Bet kodėl Wikipedia.org tokia dalykinė, švari ir kultūringa? Subrendusi pilietinė bendruomenė, demokratija?
Ne, čia nėra demokratinių rinkimų ir balsavimų, kiekvieną teiginį reikia pagrįsti faktais ir argumentais, o ne gražiais tikslais, tarnybine padėtimi ir nuomonių dauguma. „Tai radikalus pasipriešinimas vis seklė­jan­čiai, žinybinei ir iš esmės antiintelektualiai kultūrai. Tai sukilimas prieš nuomonę, kad internetas yra bevaisių barnių vieta. Tai kreipimasis į geriausius dalykus mumyse“ – sako Vikipedijos steigėjas Jimmy Wales.
Demokratija aritmetiškai reiškia vidurkį, o praktiškai dar blogiau – lygiavimąsį į priešpaskutinįjį. Tuo tarpu Vikipedija kokybe nenusileidžia Didžiajai britų enciklopedijai, o apimtimi jau gerokai ją pralenkė ir toliau sparčiai auga. Dėl apimties nėr ko stebėtis, bet iš kur tokia kokybė?
„Nežinau“, – atsako Vikipedijos inžinierius Domas Mituzas, – „moksliniai institutai tyrinėja šitą reiškinį, bet atsakymo nežino niekas. Aš manau – todėl, kad dauguma žmonių yra geri“. Gal tikrai, demokratinė purvasklaida iškelia į paviršių padugnes, politinės mokesčių grobio dalybos verčia žmones elgtis taip, kaip privačiai niekada nesielgtų. Natūraliai, asmeniniuose tarpusavio santykiuose žmonės būna geranoriški, paslaugūs ir pagarbūs, logika ir išmintis yra vertinami, diskusijos būna dalykiškos. Be to, kokybė tiesiogiai priklauso ir nuo kiekybės, tad lietuviška atmaina, palyginus su angliška ar vokiška, dar labai silpna, nors antai biologijos sritimi jau galima gėrėtis.
Kitas kokybės veiksnys mano galva yra dalykinis žinių apibendrinimas. Vienu klausimu „Gugelis“ pateikia tūkstantinį nuomonių klegesį su spam reklamomis, o Vikipedija klegesį paverčia vienu švariu, išnagrinėtu ir išdiskutuotu rašiniu. Jį bet kas gali toliau svarstyti, taisyti ir tobulinti, bet pasaulinio žinyno dokumentas tuo klausimu liks vienas.
Atviroji enciklopedija augs tol, kol aprėps visas žmonijos žinias. Išdėstytas pačiu suprantamiausiu būdu. Su natūraliomis nuokraipomis į susijusias žinijos dalis. Natūraliais URL, paprasta paieška ir įvairialype dalykine rodykle. Į Wikipedia.org su klausimais aš jau kreipiuosi dažniau, negu į Google.com.
„Mediawiki“ leidybos staklių dėka nereikia būti WWW leidybos žinovu, užtenka būti nagrinėjamo dalyko žinovu. Tai grįžimas prie interneto ištakų – WWW išradėjo Tim Berners-Lee žodžiais, tinklapių naršyklė buvo sumanyta kaip rašymo internete, ne vien skaitymo įrankis. Usenet naujienos ir viešos dis­kusi­jos kaupė rinktinius dažniausių klausimų išaiškinimus (FAQ) – išminties grynuolius, kurie dabar apleisti.
„Mediawiki“ registruoja kiekvieną turinio pa­kei­ti­mą, leidžia lengvai atstatyti ankstesnę dokumento re­dak­ciją. Tai, kaip greit atstatomi tyčia išdarkyti strai­psniai, patvirtina Domo mintį, kad žmonės yra geri:

www.wikipedia.org

Tai 43-oji „Lietuva internete“ apžvalga. Ankstesniųjų turinys: Vertinimo konkursai Lietuvos internete:

Rodyklė | Žinios | Verslas | Ryšys | Kelionės | Pažintys | Sveikata | Sportas | Dailė | Muzika | Žaidimai | Žinynai
‡ "Lietuva internete", 2005-01-22 Papildymai Reklama Pastabos Prenumerata