wwgc,4K

Internetas ore


Lietuvoje istorinis įvykis: prasideda aukščiausio kada nors buvusio lygio renginys - pasaulio moterų sklandymo čempionatas Pociūnuose, tarp Kauno, Prienų ir Birštono, virš Didžiųjų Nemuno kilpų.
Įvykis unikalus ir technologiniu lygiu - varžybų eigą, dalyvių koordinates skrydžio maršrutuose galima stebėti tiesiogiai WWW buveinėje (real-time on-line tracking)! Rezultatai, protokolai, oficialus naujienų biuletenis tuoj pat skelbiami internete, sudarytos sąlygos juos visiems laisvai aptarti WWW forume.
"Penki kontinentai" čia įtaisė stebėjimo kameras (web-cam), kurių dėka interneto svetainėje lankytojai mato gyvą vaizdą, o dalyviai šių kamerų akivaizdoje gali organizuoti pasimatymus su savo artimaisiais kitame pasaulio krašte.
Ryšio pralaidumo turėtų užtekti, nes "Lietuvos telekomas" įrengė 0,5 Mb/s kanalą čempionato mėnesiui. Sportininkams, treneriams, teisėjams, žurnalistams sudarytos puikios sąlygos įeiti į internetą, jo tinklai išvedžioti ir į sportininkų kaimelį, ir į palapinių miestelį, o prie skrydžių vadavietės pastatytas naujas modernus klubas su dešimčia kompiuterių, nuolat prijungtų prie interneto.
Bijodama praganyti ryšio monopolį ir kitas šventas karves, atsisakyti bendro valdymo ir pasikliauti privačia sumanių asmenybių iniciatyva, Lietuva jau labai atsiliko nuo kaimynų. Tačiau pasaulio pasitikėjimas rodo, kad iniciatyvių žmonių išmanymas, naujovių aistra ir organizuotumas čia tebėra aukščiausio lygio:

wwgc.lsf.cis.lt

Tai 31-oji "Lietuva internete" apžvalga. Ankstesniųjų turinys: Vertinimo konkursai Lietuvos internete:

Rodyklė | Žinios | Verslas | Ryšys | Kelionės | Pažintys | Pramogos | Sportas | Dailė | Muzika | Žaidimai | Žinynai
‡ "Lietuva internete", 2001.07.19 Papildymai • Reklama • Pastabos • Prenumerata